28. När Nancy Reagan skulle stoppa knarket

Ungdomar måste lära sig säga nej till droger, det var alla överens om. Nancy Reagan hade lösningen. "Just say no"-kampanjen.