Hur accepterar man en viktuppgång? Bonus och TW

Idag är frågan ”Hur accepterar man en viktuppgång?” Och har Amelia kvar sin ätstörning?
TW!!! Vikt och anorexi.
Amelia öppnar om sig om sin tid med anorexia och hur hon vände viktuppgång till något positivt som hon idag strävar efter.