Den finlandssvenska flytten

Varför emigrerar unga utbildade finlandssvenskar från Helsingfors? Sviker man Svenskfinland om man flyttar utomlands? Är man konstig om man bara vill stanna hemma i Finland? Och varför blir finlandssvenskar sårade om de kallas invandrare i Sverige? Vi dyker in i den finlandssvenska flyttvågen.

Med folkloristen Blanka Henriksson (Åbo Akademi) och sociologen Kjell Herberts. 

Mer info om avsnittet: sls.fi/vetskap

***

Vetskap är podden där humanister och samhällsvetare berättar om sin forskning och ger nya perspektiv på både välkända ämnen och överraskande fenomen.

Programvärd: Hanna Nordenswan.