Pukkellaks - en aggressiv og uønsket art i Norge

Pukkellaks har de siste årene invadert norske elver. Den er veldig aggressiv og ser nesten ut som en liten krokodille. I 2023 er det forventet at vi skal få en rekordartet invasjon i Norge og særlig i Finnmark. Det er stor bekymring knyttet til hvilke økologiske og økonomiske konsekvenser dette kan ha for Norge.

Miljødirektoratet opprettet tidligere i 2022 en nasjonal kompetansegruppe som skal gi råd om tiltak mot pukkelaks, og Veterinærinstituttet er med i den gruppen. 

Hvordan skal vi stoppe spredningen av pukkellaksen? Seniorforsker Roar Sandodden fra Veterinærinstituttets seksjon for miljø- og smittetiltak, er sekretær i tiltaksgruppen, og forteller oss om hva som gjøres for å forberede til ny pukkellaks i 2023. Gruppen skal bl.a. gi råd om fangstmetoder, prioritering av vassdrag og hvordan pukkellaks skal bekjempes.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.