Friskmelding av Skibotn og status nasjonalt i bekjempelsen av G. salaris

Etter mer enn 40 år med smitte av Gyrodactylus salaris, er nå også Skibotnregionen dokumentert fri for denne fryktede lakseparasitten. Dermed er alle vassdrag behandlet etter 2004 friskmeldt, unntatt Fusta som fortsatt er i en friskmeldingsfase. Det betyr at det forhåpentligvis gjenstår bare to regioner med til sammen åtte vassdrag før vi er kvitt G. salaris i Norge.

I denne utgaven av Veterinærinstituttets podkast har oppdragskoordinator ved Veterinærinstituttet Ketil Skår intervjuet Roar Sandodden, gruppeleder for instituttets bekjempelsesgruppe mot fremmede vannlevende organismer, om behandlingen i Skibotn, status nasjonalt og neste skritt i bekjempelsen.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.