8. Algoritmer och akademisk frihet med Thore Husfeldt

Thore Husfeldt är professor, datalog och algoritmforskare både vid Lunds universitet och vid IT-universitetet i Köpenhamn. I ett vindlande samtal med honom försöker vi få grepp om den akademiska friheten och på vilka sätt den eventuellt är hotad i Sverige, Danmark och USA.