7. Desinformation, faktaresistens, fakenews och demokrati med Åsa Wikforss

Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, ledamot i såväl Svenska Akademien som Kungliga Vetenskapsakademien, och mottagare av 2020 års Årets folkbildare-pris. I detta avsnitt pratar vi med henne om demokrati- och samhällsfrågor med utgångspunkt från hennes nya bok "Därför demokrati: om kunskapen och folkstyret".