9. Forskning om forskning med Anna Dreber Almenberg

I detta avsnitt talar vi med Anna Dreber Almenberg, som är professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien. Tillsammans med henne pratar vi om det som kan kallas forskning om forskning, det vill säga forskning som handlar om hur pålitliga forskningsresultat inom olika områden är, om hur statistiska metoder används och ibland felanvänds inom olika vetenskaper, och om hur praxis kan förbättras för att göra vetenskapen mer pålitlig