6. Klimatforskare Christian Azar om att förse politiker med fakta

Det sägs ofta att vetenskapen kräver att vi måste minska utsläppen av växthusgaser. Det låter som ett övertygande argument, men i det här avsnittet varnar professor Christian Azar för den retoriken. Vetenskap handlar om att ta reda på hur världen är beskaffad, inte vad vi ska göra åt den. Det är i grunden etiska och

politiska frågeställningar, betonar han.I avsnittet diskuteras också vad vi vet och inte vet om klimatfrågan, den senaste IPCC rapporten belyses och vissa påståenden i klimatdebatten problematiseras.I avsnittet diskuteras också argument om att vi måste lita på forskningen. Det är så klart rätt, men Azar påminner också om att tvivlet är nödvändigt. Tvivlet är en central del av den vetenskapliga metoden för att söka sanning om världen. Vetenskapens framväxt handlade till och med om rätten att tvivla och ifrågasätta den tidens auktoriteter, t ex kyrkans män. Frågan handlar alltså om när det är rimligt att tvivla och när man ska lita på det som sägs. I avsnittet diskuteras hur man kan hitta en rimlig balans här.Christian Azar är professor i Energi och miljö vid Chalmers Tekniska Högskola, och har medverkat i IPCCs arbete som lead author (arbetsgrupp II, 2001), och som expert i olika roller, nu senast vid slutförhandlingarna av markanvändningsrapporten 2019. Han har också varit rådgivare/medverkat i rådgivande grupperingar till statsministrarna Göran Persson och Fredrik Reinfeldt, samt Margot Wallström då hon var EUs miljökommissionär. Han är författare till boken ”Makten över klimatet” och utnämndes till Sveriges miljömäktigaste år 2009 av tidningen Miljöaktuellt.