10. Matematiken, skolan och samhället med Ola Helenius

Ola Helenius utsågs förra året till professor i ämnesdidaktik med inriktning mot matematik vid Göteborgs universitet. I detta avsnitt pratar vi med honom om den besvärliga skolmatematiken, om skolans roll i samhället och vad som behövs för att göra den bättre och meningsfull för alla.