Vestlandsmyra

Det er det stor usikkerheit om klimagassutsleppa frå dyrka myr og ein finn lite datagrunnlag frå Norge. Idag bruker ein standardtall frå IPCC (FN`s klimapanel) i klimagassregnskapet. Me har tatt ein prat med Synnøve Rivedal frå Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) om vestlandsmyra. 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.