Ulukker i landbruket, flaks og uflaks?

Det kan så lett gå bra! Eller er det eigentleg så lett? Bonde Anders Hopland mista tommelen i eit arbeidsuhell. I denne episoda fortel han om fleire års tapt arbeidsevne og varige mein, og han gir sine vurderingar av kva som skjedde. Vi har også snakka med Arthur Salte i Norges Bondelag om kva som må til for å få færre ulukker i landbruket. Handlar det om flaks og uflaks, er det berre bonden sitt ansvar, eller er der faktorar som vi kan påverke og gjere noko med?

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.