Jordhelse og kompost på dagsorden

Det er aukande interesse for jord og jordhelse med omsyn til klimapåverknad og karbonlagring. Ulike undersøkingar er sett i gang, for mellom anna å finna tiltak som er bra for jorda og jordhelse under norske tilhøve. Innhaldet av organisk materiale og karbon er ein viktig faktor for god jordhelse. I jorda på Vestlandet er dette jamt over høgt på grunn av mykje eng. Kompost er positivt for jordlivet, og kompostering av vrakfôr tilsett lauvtreflis, litt fast møk og gjerne litt friskt gras er både god utnytting av ressursane på garden og viktig for krinslaupet av næringsstoff. Kompost tilfører sopp og organisk materiale til jorda og dette er god mat for mikroorganismane.

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.