Dekk og diesel

Landbruket har som einaste næring til no, inngått ein frivilleg avtale med regjeringa om kutt i utslepp av klimagassar. Avtalt kutt er på 5 millionar CO2-ekvivalentar innan 2030. Bruken av maskiner som nyttar fossilt drivstoff er stor i landbruket, og maskinparken er dermed sentral i arbeidet for å nå kuttet i utslepp av klimagassar. Viktige spørsmål framover vert korleis bruk og utvikling av landbruksmaskiner kan bidra til kutt i utslepp av klimagassar frå landbruket.

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.