Har overdreven bruk av antibiotika ledet til flere corona-dødsfall?

I noen land med høy forekomst av antibiotikaresistens, som Italia, har også svært mange dødd av covid-19. Kan den overdrevne bruken av antibiotika være en del av forklaringen på den høye dødeligheten? Med professor dr. med., spesialist i infeksjonssykdommer ved OsloMet/OUS/UIO, Dag Berild. Av Nora Thorp Bjørnstad, Emilie Hald Torp, Kristine Hellesland, Tor-Erling Thømt Ruud. Teknisk produsent Magne Antonsen.