Hvorfor gråter vi av «Normal People»?

TV-serien «Normal People» er blitt en suksess! Hva er det som gjør at vi digger de to ungdommene som kløner med sex og føler så voldsomt mye? Av Nora Thorp Bjørnstad, Emilie Hald Torp, Kristine Hellesland, Tor-Erling Thømt Ruud. Teknisk produsent Magne Antonsen.