Når kreftsyke sier nei til medisin: - Legene er nøkkelen

I møte med kreften er det noen som velger å utsette eller si nei til cellegift og stråling. Tarjei Theo Flove er en av dem. Han søkte alternativ behandling som akupunktur og kosttilskudd. Da han fikk kreft, ville han tenke og spise seg frisk. Hvorfor velger noen det alternativet? Med Agnete E. Kristoffersen, seniorforsker ved Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin. Av Tor-Erling Thømt Ruud, Kristine Hellesland, Nora Thorp Bjørnstad, Emilie Hald Torp. Teknisk produsent Magne Antonsen.