2.1 - partnerskap för klimatet

Mål 17 utgör en verktygslåda för hur Agenda 2030 ska kunna bli verklighet. Jag ska idag få prata med Annika Ramsköld som är hållbarhetschef på energibolaget Vattenfall och Mats Stålnacke som är chef för hållbara inköp på gruvbolaget LKAB, två företag som verkligen grävt i verktygslådan. Detta inspirerande avsnitt handlar om unika partnerskap med fokus på mål 12 och 13, bekämpa klimatförändringarna där Annika och Mats berättar om det HYBRIT och resan mot fossilfritt stål. Samt vikten av partnerskap i företagens leverantörskedjor.