Mål 14 - hav och marina resurser

CSR Sweden´s podcast om Agenda2030, hållbarhetsmålen, och även kallat de globala målen. Människorättsjuristen Parul Sharma är värd under 17 tillfällen med gäster från alla samhällssektorer. 17 mål och 17 tillfällen. Vad betyder Agendan för gemene man och kvinna? Vi vill skapa förändring, men hur förändringsbenägna är vi? Vad betyder målen och delmålen för det svenska sammanhanget?
Gäster:
Marmar Nekoro, Baltic Sea Future.
Peter Wiklöf, Ålandsbanken.
Ulrika Siira, Hav- och vattenmyndigheten.