2.2 - hållbar beskattning en förutsättning för Agenda 2030

Hållbar beskattning är en förutsättning för att världen ska uppnå Agenda 2030-målen.

Vad innebär hållbar beskattning och är det samma sak som skatterättvisa? Har skatterättvisa något med ekonomisk hållbarhet att göra? Vilka drabbas av skatteorättvisa och hur hänger detta samman med Agenda2030? Varför är frågan om hållbar beskattning så politiskt laddad? Anders Tegelberg, skattechef på energibolaget Vattenfall och Axel Hilling, docent och universitetslektor på institutionen för handelsrätt på Lunds universitet vägleder oss i frågorna.