Avsnitt 80 - Det glada 20-talet

Kriser har historiskt medfört förändringar. Kan man dra några paralleller mellan förutsättningarna framåt och det glada tjugotalet, decenniet som präglades av hög ekonomisk tillväxt? Som vanligt ligger även fokus på veckans makro- och börshändelser.