#24: Dilsa Demirbag-Sten - vad näringslivet kan lära av ideella sektorn

Dilsa Demirbag-Sten sitter med i inte mindre än sju styrelser för olika välgörenhetsorganisationer. Ett engagemang som flerfaldigt har belönats med olika utmärkelser och hon blev i år invald i styrelsen för Nobel Prize Museum. 2011 var Dilsa med och grundade Berättarministeriet som verkar för barns lika rätt till utbildning, något som möjliggörs genom organisationens verksamhet för extra språkligt stöd.

Kontakta VD-podden på hej@vdpodden.se eller besök https://vivamedia.se/vd-podden/!