1600-talets kvinnor, på land och till sjöss

Om att vara kvinna på 1600-talet och kvinnorna kring skeppet Vasa. Nu syns de även i genomskärningsmodellen på Vasamuseet. Margareta Nilsdotter tog över driften av Skeppsgården där Vasa byggdes när hennes man, skeppsbyggmästare Henrik Hybertsson dog. Vem var hon egentligen? Vasamuseets kommunikatör Catrin Rising samtalar med AnnaSara Hammar om kvinnor i flottan på 1600-talet, med Karin Schaefer som är pedagog på Vasamuseet om kvinnofigurerna i genomskärningsmodellen och med Fred Hocker, Vasamuseets forskningsledare om Margareta Nilsdotter.