Vasamuseets byggnad

Vasamuseets byggnad är unik. Dess viktigaste funktion är att med bevarandeperspektiv utgöra ett skyddande hölje för Vasa och samtidigt på ett pedagogiskt sätt presentera skeppet för 1,5 miljoner besökare per år. Vasamuseets kommunikatör Catrin Rising i ett samtal med Peter Rydebjörk, guideansvarig på Vasamuseet och Pär Ahlbom, husarkitekt, om Vasamuseet, museet som byggnad och byggnadens relation till platsen, skeppet och den svenska byggnadskonsten. Även museichef Lisa Månsson berättar sitt perspektiv på Vasamuseet som byggnad.