Kvinnorna kring Vasa

Om kvinnorna som fanns kring - och på - skeppet Vasa och en djupdykning i Vasamuseets utställning KVINNORNA - alltid närvarande, sällan sedda. Genom fyra kvinnor som fanns kring skeppet Vasa, visar utställningen att kvinnor under 1600-talet hade mer makt och inflytande och större handlingsutrymme än vad till exempel lagtexter och andra rättsdokument antyder.