Projekt dräkt - Vasamuseets textila samling

I Vasamuseets samlingar finns nära 6 000 fragment från kläder och skor. Fragment som tillsammans berättar om de som följde Vasa till botten år 1628. Till största delen kommer fragmenten från kläder, som bars av de som omkom vid förlisningen eller förvarades i de kistor och tunnor.

Vasamuseets forskningsledare Fred Hocker och Anna Silverulw, dräkt- och textilhistoriker, samtalar med Catrin Rising om den textila samlingen på Vasa och berättar om produktion och bruk av textilier och kläder under 1600-talet.