Änglaorkestern på Vasamuseet

I styrhytten på skeppet Vasa sitter skulpturer av sju musicerande änglar, en orkester som hälsar kungen välkommen till den kungliga kajutan på skeppet. Samtal om skulpturerna, intstrumenten de spelar och musiken med Vasamuseets kommunikatör Catrin Rising och museipedagog Petter Ljunggren.