Livet ombord på ett skepp som Vasa

Vad är skillnaden på en skeppare och en styrman? Och vem är det som styr skeppet egentligen? Ett skepp som Vasa var under 1600-talet som ett flytande samhälle i miniatyr. Här trängdes hundratals människor med olika befattningar tillsammans. Förutom officerare och båtsmän var det soldater, präster, skrivare, trumpetare, bråcksnidare, kockar, barberare och skeppsgossar. Vad gjorde alla dessa människor i sina olika roller och yrken ombord? Hur levde de, vad åt de (och när och hur?) och hur fördrev de tiden i perioder när skeppet låg stilla ?

Patrik Höglund, doktor i historia och marinarkeolog vid Statens maritima och transporthistoriska museer, berättar om hur livet ombord var på ett skepp som Vasa under tidigt 1600-tal. Vilka grupper tjänstgjorde ombord, vilken status hade de och hur de förhöll sig till varandra.

TIPS! Läs Patrik Höglunds avhandling: Skeppssamhället. Rang, roller och status på örlogsfartyg under 1600-talet som handlar om just detta.