Elaine Breske Hirscher

”Som ledare har du ett ansvar för att se till att det finns en riktigt bra arbetsmiljö på din arbetsplats och det är din inställning till arbetsmiljön som är avgörande för om den ska bli bra eller inte.”

”För att vi ska prestera bra måste vi må bra” – i veckans avsnitt får ni träffa Elaine Breske Hirscher, hon driver eget bolag med fokus på arbetsmiljö, ledarskap och kommunikation. Med en bakgrund som chef på olika nivåer vet Elaine vad som krävs av en ledare för att kunna skapa en så god arbetsmiljö som möjligt för medarbetarna.

Elaine bjuder på flera djupa och intressanta insikter och tips på hur du som ledare kan tänka och agera för att öka möjligheterna till en god arbetsmiljö på din arbetsplats. För glöm inte att arbetsmiljön är en jätteviktig del i att kunna uppnå de resultat man vill nå!