Et (vin)monopol, netthandel på speed og corona-stengte grenser

2020 ble året da pandemien stengte verden, men det ble også året da vi alle fikk delta i noen gigantiske eksperimenter. Hva skjer hvis grensehandelen og tax-free stopper opp, og hva skjer hvis veksten i netthandelen tar et byks som ellers ville tatt mange, mange år?
I denne sendingen kommer konsernsjef Tone Wille i Posten og administrerende direktør Elisabeth Hunter i Vinmonopolet for å snakke om de enorme endringene i år, hvilke planer de må endre på og hvordan de holder disse to ikoniske bedriftene sultne og innovative. Produsenter er Magne Antonsen og Kristine Masdal Aadne og programleder er Marius Lorentzen