Jakten etter olje, gass og havbunnsmineraler

I denne sendingen møter du en av Norges mektigste byråkrater, som vokter over det sorte gull på norsk sokkel. Oljedirektør Ingrid Sølvberg begynte i jobben like før coronapandemien slo inn over landet for alvor. I denne sendingen snakker vi om oljeskattepakken, hvordan bransjen ble rammet av corona, hvorfor hun er bekymret for at det letes for lite og hvordan det nå jaktes etter nye skatter på havets bunn - mineraler. Produsent er Kristine Masdal Aadne og programleder er Marius Lorentzen.