Avsnitt 17: "Utsatta barn ska slippa berätta sin historia flera gånger"

På Barnahus Stockholm arbetar polis, socialtjänst, barnläkare och barn- och ungdomspsykiatrin tillsammans för att hjälpa barn som blivit utsatta för brott. Syftet är att barnet ska få berätta sin historia på en plats och inte slussas runt mellan olika myndigheter och upprepa sin historia för flera personer. Vi besöker Barnahus Stockholm för att ta reda på mer om deras arbete.
Medverkande:
Ylva Edling, psykolog i BUPs barnahusteam
Frida Malm, samordnare för socialtjänsten på Barnahus
Annie Godin, barnutredare för polisen
Carin Lehnbom Ahlén, förundersökningsledare på Barnahus
Samtalsledare: Caroline Engvall, journalist och författare

I samarbete med Idéer för livet.