Betty Gore

Bettys man Allan är efter flertalet möten väldigt otrogen, och det ska sedan leda till det fruktansvärda mordet på Betty. 


tw: allt som vanligt


Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.