Att vaccinera mot smittsamma sjukdomar

I det här avsnittet tittar vi bakåt för att förstå nuet. Vad har vacciner generellt betytt för hälsan i Sverige och världen? Gäster i det här avsnittet är Anna Mia Ekström, klinisk professor i global infektionsepidemiologi vid Karolinska Institutet och Sören Andersson, professor och enhetschef på enheten för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten.Vaccinpodden är en podd från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Produktionsbolag: Soundtelling