Grunn til aksje-optimisme i 2022?

I denne episoden har Marius Brun Haugen med seg Torje Gundersen fra DNB Asset Management og aksjestrateg Paul Harper. Torje deler innledningsvis sitt syn på investeringsmulighetene i både aksje- og rentemarkedet for året vi har foran oss og hvorvidt det er grunn til å være aksje-optimist i 2022.


Deretter diskuterer de tre aktuelle temaer i aksjemarkedet og svarer på spørsmål fra investorer. De er innom overordnede drivere som renteøkninger, inflasjon, pandemi og selskapenes inntjening, forskjellige sektorer som bank, teknologi, reiseliv og shipping, samt noen aksjecase.


NB! Denne episoden er et opptak av et direktesendt webinar for DNB-kunder fra tirsdag 11. januar 2022.


Produsent: Kim A. Farago, DNB Markets 


Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.