Bak tåka: Utsiktene for rente- og kredittmarkedene

Eurosonen er rammet av rekordhøy prisvekst, mens aktiviteten er fallende. I USA er det fortsatt godt driv i økonomien, og nettopp derfor blir det også vanskelig å få inflasjonen ned mot Feds 2%-mål. Hvordan blir avveiningen mellom vekst og inflasjon i rentesettingen fremover? Hvordan påvirker dette lange renter og kredittpåslagene?


Disse temaene er høyaktuelle for nær sagt alle typer investorer. I denne episoden hører du rente- og valutaanalytiker Ingvild Borgen og kredittstrateg Ole Kjennerud gå gjennom hovedtrekkene for rente- og kredittmarkedene, og hva vi kan vente oss for andre halvdel av 2022.


Produsent: Kim A. Farago, DNB Wealth Management


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.