2. Hur det känns för barnen

Två veckor efter den där förtvivlade natten på pensionatet i Köpenhamn. Efter tre år när de varit åtskild från varandra så kommer Lasse till slut till Sverige för att bo hos sin riktiga mamma.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy