66. SOMMARPRAT || Känslor, optimism, ogränsade gränser och andra tankebubblor

Veckans sommarprat hålls av Siri och kan liknas med mellanstadiets orienteringspass. Lite hit och dit, en tar en tydlig riktning men kommer någon annanstans. Det blir att känna skam över utvalda känslor, tankebanor baserade på rädsla och onda spiraler vi själva skapar. Optimism och frågan gällande vad ett liv innebär? Allt och lite till helt enkelt. Med denna sommarpratsserie hoppas vi på att andra med sina berättelser ska kunna inspirera, uppmärksamma och hjälpa andra människor.

KONTAKT: alltochlitetillpodden@gmail.com