#174 Edtech och individanpassat lärande - Henrik Appert

Edtech & individanpassat lärande är dagens spännamnde tema med Matteappens grundare Henrik Appert. Skolan tar tid att digitalisera och anpassa sig för en ny era men mycket har skett under det senaste årets pandemi. Vi talar även om livslångt lärande och vårt lands problem med matematik. 

Glöm inte prenumerera och följ oss på instagram