28. Politik genom handel

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg berättar om vilken roll handel spelar i utrikespolitiken, vad exporten har för betydelse för Sverige och om hur hon som statsråd kan påverka möjligheten för svenska företag att öka exporten. Vad händer efter Brexit och varför förespråkar regeringen frihandel? Dessutom, hur är stämningen mellan Sverige och övriga Norden efter coronapandemins stängda gränser? En av de viktigaste uppgifterna som diplomat är att främja svenska intressen i utlandet, däribland svenska företag. Hur går det till i praktiken? Programledare Kristoffer Triumf ringer upp Niclas Kvarnström, Sveriges ambassadör i Singapore, som förklarar.