Hanna Stjärne

Vi har nu i vår podcastserie hunnit intervjua allt från programledare, till tekniker, inköpare och andra viktiga personer för televisionen. Men för att alla viktiga delar skall kunna samspela, så behövs någon som tar ansvar och håller i trådarna.

Veckans gäst är verkställande direktör för SVT Hanna Stjärne.

Kristian och Hanna talar framtid och förändring för SVT, vad som inspirerar och motiverar för utveckling och såklart mycket mer!