134 - Vi ska skiljas

Angelica och Jessica pratar om att Angelica och Stefan ska skilja sig. Ett tungt och tråkigt besked. Det blir tårar och sorg, men även en del glädje mot slutet av avsnittet. 

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy