Chockdumpningar och överraskande val

Gäster: Oscars brevskrivare Wilma och Aftonbladets nöjeschef Andreas Hansson. Linn är chockad över en av böndernas val och Wilma är kritisk mot Oscars beteende under inspelningarna.