Hemliga chattgrupper och oacceptabla kramar

Gäster: Bloggaren Frans ”Tramsfrans” Strandberg och bonden Pelle Hansson Edh. Frans recenserar Oscars brevskrivares kärleksdikt och Pelle berättar om hjärtekrossen innan ”Bonde söker fru”.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy