13. Alex förlossningsberättelse

6.5 veckor för tidigt föddes Lou. I det här avsnittet berättar Alexandra hur det gick till.