Två odlare emellan - Bäckmo & Wätterbäck

by Sara Bäckmo & Johannes Wätterbäck
Två trädgårdsbloggare, Sara Bäckmo från Skillnadens Trädgård och Johannes Wätterbäck från Farbror Grön. Ett samtal mellan två eldsjälar, entusiasmerande och nyfiket från två perspektiv – urban odling och odling i hemträdgården.
  • Health & Fitness
  • Arts