Kinasko, adoptert hakkespett og Jaquesson-jogg

Lisa har kjefta i kommentarfelt, Sigrid leser opp flere brev fra Drammen