EF rumpereiser, Lenin og Lollo&Bernie Sanders

Lisa har driti på draget i Moskva, Sigrid nekter å fortelle hvor hun har vært på ferie. Begge vil på språkreise med EF.