Utestuggu, stortingssvindler og smeltet arm

Lisa har vært på vestlandet, Sigrid er blitt såret, fysisk. Begge er såra psykisk av Ap-politiker.