Vänersborgsmordet Avsnitt 3

I tredje avsnittet av Vänersborgsmordet kommer vi närmare det som är ett troligt motiv.